top of page

Statut

Zásady ochrany osobních údajů společnosti ABC SP. Z OO

Drahý uživateli!

Záleží nám na vašem soukromí a chceme, abyste se při využívání našich služeb cítili pohodlně. Níže Vám proto uvádíme nejdůležitější informace o pravidlech zpracování Vašich osobních údajů a cookies, které náš Obchod používá. Tyto informace byly zpracovány s ohledem na GDPR, tedy obecné nařízení o ochraně údajů.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podnikatelé zapsaní do centrální evidence a informací o hospodářské činnosti vedené ministrem příslušným pro hospodářství a vedoucí centrální evidenci a informace o hospodářské činnosti:

 1. ABC-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ se sídlem v Toruni na ul. Svatý. Józefa 74a 87-100 Toruň, NIP 9562316612, číslo REGON 363999732.

   

působící jako civilní společnost pod názvem ABC-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ se sídlem v Toruni na ul. Svatý. Józefa 74a 87-100 Toruň, NIP 9562316612, číslo REGON 363999732.

Chcete-li nás kontaktovat ohledně zpracování vašich osobních údajů námi, napište nám na následující e-mailovou adresu: kontaktabcgroup@gmail.com.

VAŠE PRÁVA

Máte právo požadovat:

 • přístup k vašim osobním údajům, včetně získání kopie vašich údajů (článek 15 GDPR nebo případně čl. 13 odst. 1 písm. f) GDPR),

 • opravit je (článek 16 GDPR),

 • výmaz (článek 17 GDPR),

 • omezení zpracování (článek 18 GDPR),

 • předání údajů jinému správci (článek 20 GDPR).

A také zákon:

 • kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich údajů:

  • z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací – v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR (tj. o našich oprávněných zájmech) (článek 21 odst. 1 GDPR);

  • pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, v rozsahu, v jakém zpracování souvisí s takovým přímým marketingem (čl. 21 odst. 2 GDPR).

Pokud chcete uplatnit svá práva, kontaktujte nás. Proti našemu používání souborů cookie (o kterých si můžete přečíst níže) můžete vznést námitku, a to zejména pomocí vhodného nastavení prohlížeče.

Pokud se rozhodnete, že Vaše údaje jsou zpracovávány protiprávně, můžete podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů
 

OSOBNÍ ÚDAJE A SOUKROMÍ

Níže naleznete podrobné informace o zpracování vašich údajů v závislosti na akcích, které podniknete.


 

1. Kontaktujte nás

Za jakým účelem?

vyřizování vašich dotazů nebo požadavků
 

Na jakém základě?
 

1. smlouva nebo úkony provedené na vaši žádost, směřující k jejímu uzavření (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) – pokud se váš dotaz nebo oznámení týká smlouvy, jejíž jsme nebo můžeme být stranou
2. náš oprávněný zájem zpracovávat vaše údaje za účelem komunikace s vámi (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) – pokud váš dotaz nebo oznámení nesouvisí se smlouvou

 

Jak dlouho?
 

1. po dobu trvání smlouvy, která nás zavazuje, nebo - nedojde-li k uzavření smlouvy - do konce reklamační doby - viz poslední tabulka této části
2. do uplynutí reklamační lhůty - viz poslední tabulka této části - nebo do doby, než zohledníme Vaši námitku proti zpracování

 

Co se stane, když data neposkytnete?
 

1. nebudeme moci odpovědět na váš dotaz nebo požadavek
 

2. Nastavení prohlížeče nebo jiná podobná akce umožňující analytické činnosti

 

Za jakým účelem?

analýzu toho, jak používáte webovou stránku Obchodu a jak se v ní pohybujete, za účelem přizpůsobení webu potřebám a chování uživatelů
(více se o tom můžete dočíst v sekcích „Analytické aktivity“ a „Cookies“ Zásad ochrany osobních údajů)

 

Na jakém základě?
 

náš oprávněný zájem na zpracování údajů pro výše uvedený účel (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
 

Jak dlouho?
 

dokud nevyprší jejich platnost nebo nevymažete soubory cookie používané pro analytické účely

 

Co se stane, když data neposkytnete?
 

nebudeme při práci na jeho vývoji zohledňovat vaše preference ohledně používání webu

 

 

3. Přijetí opatření nebo opomenutí, které může vést k nárokům souvisejícím s Obchodem nebo našimi službami

 

Za jakým účelem?

určení, šetření nebo obhajoba jakýchkoli nároků souvisejících s uzavřenou smlouvou nebo poskytovanými službami

 

Na jakém základě?
 

náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů pro výše uvedený účel (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

 

Jak dlouho?
 

do uplynutí promlčecí doby pro nároky nebo do doby, než zohledníme vaši námitku proti zpracování

 

Co se stane, když data neposkytnete?
 

neschopnost uplatňovat, uplatňovat nebo obhajovat nároky
 

BEZPEČNOST DAT

Při zpracování Vašich osobních údajů používáme organizační a technická opatření v souladu s platnou legislativou, včetně šifrování spojení pomocí SSL certifikátu.

 

COOKIES

Náš obchod, stejně jako většina webových stránek, používá takzvané cookies. soubory cookie (cookies). Tyto soubory:

 • jsou uloženy v paměti vašeho zařízení (počítače, telefonu atd.);

 • nemění nastavení vašeho zařízení.

  V tomto Obchodě se soubory cookie používají pro následující účely:

 • statistika

 • marketing

   

  Chcete-li se dozvědět, jak spravovat soubory cookie, včetně toho, jak je zakázat ve vašem prohlížeči, můžete použít soubor nápovědy vašeho prohlížeče. Informace k tomuto tématu si můžete přečíst stisknutím klávesy F1 v prohlížeči. Kromě toho na následujících podstránkách najdete vhodné tipy v závislosti na prohlížeči, který používáte:

 • Firefox

 • Chrome

 • Safari

 • Internet Explorer / Microsoft Edge

Níže naleznete informace o funkcích námi zpracovávaných cookies a době jejich platnosti.
 

Pomocí vhodných možností vašeho prohlížeče můžete kdykoli:

 • smazat cookies,

 • zablokovat používání cookies v budoucnu.

V takových případech jej již nebudeme zpracovávat.

Více informací o cookies naleznete na Wikipedie.

bottom of page